Kategorier
Artiklar

Hemtjänst – vilken typ av vård passar dig? 

Vi åldras och med detta kommer också en ny spelplan att skapas. För många så innebär ett åldrande att vi kommer att behöva viss hjälp för att klara av vardagen. Det kan handla om att anhöriga ställer upp och hjälper till med att betala räkningar, handla mat och med att uträtta enklare ärenden – skjutsa till exempelvis vårdcentralen – men det kan också handla om regelbunden hjälp från en extern partner. 

Gällande det senare så är hemtjänst en både populär och väl fungerande lösning. Ser man till hemtjänst i Vällingby och jämför detta med att exempelvis flytta till ett äldreboende så finns det många fördelar. Hemtjänst bygger på att man ges hjälp i det egna hemmet där utbildad personal kommer förbi med regelbundna intervaller – helt baserat på hur de egna behoven ser ut – och där man som brukare av tjänsten också får en trygghet i att kunna bo kvar i sin egen bostad. 

Välj rätt partner för din hemtjänst 

Det är den största fördelen: man behöver inte som äldre bryta upp från invanda mönster och den trygga miljö som hemmet innebär – man får hjälp på plats och efter de behov man har. Det finns dock vissa saker att tänka på också. En av de viktigaste är att du faktiskt har ett val att göra.

 Vill du ha hemtjänst i Vällingby – eller om du som anhörig behöver göra ett val till en äldre släkting – så kan du antingen välja den kommunala vägen och låta kommunen förmedla en tjänst för dig.

Hur ser dina behov ut? 

 Du kan dock också välja mellan privata alternativ – så länge dessa är godkända av kommunen. Det senare innebär att du kan välja hemtjänst i Vällingby mer baserat på dina behov och dina preferenser där exempelvis saker som språk, kultur och intressen kan vara viktiga faktorer att basera valet på. 

Kommer man från exempelvis ett annat land så kan man med fördel välja ett företag för hemtjänst där personalen kan de språk man talar. Genom detta skapas ytterligare en trygghet. Hur ser dina behov ut? Välj hemtjänst som möter dessa och du garanteras en behagligare och enklare vardag!