Kategorier
Cyklar

Tecken på att Stockholm blir en bättre stad

Stockholm är en stad under massiv utveckling och som så sakteliga börjar leva upp till den – något skrytsamma – slogan man använder sig i form av The Capital Of Scandinavia. Man räknar nämligen med att ungefär tre stycken fulla bussar av människor dagligen flyttar till staden och detta är en sak som påverkar allt ifrån bostäder, infrastruktur och även det faktum att staden utvidgas. Det är här enkelt att säga att Stockholm också har stora problem som går att härledas till denna enorma inflyttning av nya invånare och det kommer att ta några år innan staden hunnit bygga ikapp.

Det är nämligen bostäderna som är det stora problemet och detta är en sak som märks på att priserna för dessa ständigt når nya nivåer samt att även dessa höga priser börjar synas längre och längre bort från innerstaden. Här har Stockholm sitt stora problem och utmaning; att kunna erbjuda schysstare priser, fler hyresrätter och billigare hyror är en sak som måste lösas innan man verkligen kan använda sig av den slogan vi nämnde i början av texten.

Vi sa även innan att man började närma sig dessa skrytsamma ord och här tänker vi främst på att Stockholm verkligen tagit tag i infrastrukturen i staden. Man ser hela tiden till att bygga bättre vägar, utöka kollektivtrafiken och att försöka få invånarna att använda sig av miljövänligare alternativ, detta i form av cyklar snarare än bilar.

Stockholm och Köpenhamn i en tuff duell

Just cyklar är något som Stockholm verkligen satsat hårt på under senare år. Det här syns i att man bygger fler vägar exkluderade till just cyklar och att dessa prioriteras även i innerstaden. Man kan här ta Götgatan som ett utmärkt exempel på detta; denna pulserande aorta mitt i Södermalm har under senare år byggt ut med större leder för cyklar och där bilars revir – så att säga – minskat och inskränkts radikalt.

Ett bra sätt att nå klimatmålen; man ger cyklar ett större utrymme och försöker se till att bilar används i en mindre omfattning. Kan Stockholm även se till att bygga sådana leder för cyklar även i övriga delar av staden så skulle man se att bilen – på ett helt annat sätt – blir överflödigt. Positivt och helt rätt väg att gå. Ser man det på detta sätt så är Köpenhamn en självklar inspiratör och förebild då cyklar där är det vanligaste transportmedlet och dit har Stockholm fortfarande en bit kvar.

Gällande cyklar är Köpenhamn fortfarande The Capital Of Scandinavia men här bör man verkligen känna flåset i nacken från den större brodern Stockholm. Några år av byggnationer, fortsatt satsning på infrastruktur och en bättre bostadsmarknad så får nog Köpenhamn finna sig i att vara nummer två i Skandinavien medan Stockholm med all rätt kan slå sig för bröstet. Det blir onekligen en spännande framtid och vi får här fortsätta hoppas att Stockholm följer den inslagna vägen. Vill man läsa mer om cyklar i Stockholm kan man göra det på cyklarstockholm.se.