Björn Axén volumaster

Volumaster från Björn Axén/OBH Nordica är en produkt som har funnits på marknaden i flera år. Det är som en krustång som man använder närmast hårbotten i de undre lagrena av håret för att enkelt och effektivt lyfta hårstråna från hårbotten och på så sätt skapa volym. Nu i höst återlanseras Volumaster-originalet i ny färg och dessutom en slim-variant, perfekt för dig som har lite kortare hår eftersom”kruspartiet” inte blir lika brett.

Björn Axén volumaster

Jag har faktiskt aldrig testat Volumaster förut, trots att jag har hört så mycket lovord om den. Jag har inte speciellt mycket problem med volymlöst hår (jag färgar ju håret och då får man lite mer volym tack vare att hårstråna sväller lite när dom blir porösa av färgbehandlingen) men lite extra oompfh önskar man ju gärna att man hade ibland, speciellt när man har lite utväxt på håret och det blir lite plattare och tråkigare än när det är nyfärgat.


Björn Axén volumaster

Vad är det då som skiljer Volumaster från en hederlig gammal krustång á la 80-tal? För det första är själva krusmönstret djupare och smalare, och “planar ut” ju längre bort från hårbotten du kommer för att ge en så naturlig övergång som möjligt. För det andra blir tången varmare än en klassisk krustång, och värmen går dessutom att reglera.

Björn Axén volumaster plates.

Tillsammans med tången medföljer instruktioner, en DVD, en pinnkam och två klämmor samt ett förvaringsfodral. Det är hyfsat lätt att använda tången på sig själv – jag kör ena sidan av håret i taget, nedifrån och upp i tunna lager framför spegeln, i ca 5 cm breda slingor. Jag klämmer ihop tången med det djupaste krusspåret uppåt nära (men inte för nära, för då kan man bränna sig) hårbotten och håller den så i ca 5 sekunder innan jag går vidare till nästa slinga. Ena sidan av mitt hår tar ungefär 5 minuter att krusa, och sen går jag över till andra sidan.

Det gäller att vara noggrann med att inte krusa håret närmast benan eller hårfäste dock, för då kommer det att synas vilket inte är alltför hett. Hur mycket hår du bör lämna högst upp närmast benan beror lite på hur pass tjockt hår du har, jag har normaltjockt hår och lämnar ca 3-4 cm okrusat närmast benan.

This is how my hair looks after unsing volumaster on it. Make sure to leave the hair closest to your parting and hairline unstyled to avoid an afro-do’!

Funkar den då? Det tycker jag absolut, kika på bilden nedan, där har jag krusat ena sidan av håret och lämnat den andra ostylad. Visserligen har jag sidbena, men skillnaden i mängden hår på båda sidorna är inte märkbart stor när håret är ostylat. Kruset håller i sig under några dagar mellan tvättarna men effekten avtar lite när håret blir smutsigt, snyggast resultat och mest volym får du helt klart på nytvättat hår. Det blir dessutom lättare att få volym i håret med spray och liknande än på ostylat hår, och det sliter mindre än att tupera.

Left side – non-styled

Right side – styled with volumaster

Något jag stör mig lite på är att man måste hålla ena sidan av tången uppåt hela tiden, vilket funkar bra när jag gör min vänstra sida av håret (jag är högerhänt) men det blir en himla knasig ställning när man ska krusa den högra sidan vilket gör att det tar lite längre tid. Det är nog absolut lättast och går fortast om man använder tången på någon annan.

Jag är lat och orkar knappt föna håret torrt när jag har tvättat det (men gör det oftast ändå för att få åtminstone lite volym med infönad mousse) så jag använder inte volumastern efter varje tvätt, men ska jag fixa till håret till något speciellt tillfälle så tar det inte många minuter att få lite extra volym med den här behändiga tången. Den blir dessutom varm på ca 1 minut, så jag har hela håret klart på runt 10-15 minuter vilket är snabbare än vad det skulle ta mig att spraya och tupera håret.

Björn Axén volumaster och volumaster slim finns att köpa hos de flesta återförsäljare av verktyg för håret, som t.ex. Åhléns, Kicks, elhandeln m.m. och kostar ca 695 kr.

In English: Volumaster from Björn Axén/OBH Nordica is a product that has been on the Swedish market for years. It’s like a crimper that you use on the hair closest to the scalp in the lower layers of the hair to easily lift the hairs closest to the scalp and create volume. This fall, the Volumaster original re-launches in a new colour plus as a slim version, perfect for shorter hair since the crimping area isn’t as wide.

I’ve acctually never tried volumaster before, despite all the good things I’ve heard about it. I haven’t got that much problems with hair lacking of volume (I dye my hair which provides a bit of extra volume, thanks to that the hairs swell a bit from the colour treatment) but a bit of extra oompfh is pretty nice from time to time, especially when your hair colour has grown out a bit which makes it flatter than when it’s freshly dyed.

What is it that separates volumaster from a good old crimper á la the 80’s? First of all, the crimping pattern is deeper and narrower, and “fades out” the further away you get from the scalp to make it show as little as possible. Secondly, it gets hotter than a classic crimper, and the heat is adjustable.

With the crimper, you will also get instructions, a DVD, a rat tail comb, two hariclips and a storage case. It’s rather easy to use the crimper on yourself – I do one side of my head at the time, from the bottom and up in thin layers in front of the mirror, in chunks that are about 2 inches wide at the time. I squeeze the crimper with the deepest crimp-part facing upwards close (but not too close, don’t burn yourself!) to the scalp and keep it there for about 5 seconds before I move on to the next chunk of hair. It takes about 5 minutes for me to do one side of my hair, and then I move on to the next side.

You need to be careful not to crimp the hair closest to your parting though, because that will not look too hot. How much hair you need to leave at the top of your head depends on how thick your hair is, my hair is normal thickness and I leave about 1½ inches closest to my parting.

Does it work? Yes! You can see the results in the picture above, where I have crimped one side of my hair and left the other side unstyled. I do have a side parting though, but the difference in ammount of hair on both sides of my hair isn’t very noticeable when the hair is unstyled. The crimp lasts for a couple days between washes but the effect tails away when the hair is getting dirtier, you get the best results with freshly washed hair. Plus, it’s easier to get extra volume to the hair with sprays and other styling products than on unstyled hair, and it doesn’t tear as much on the hair as backcombing does.

One thing that bothers me though is that you need to keep one side of the crimper facing upwards the whole time, which works fine when I do the left side of my hair (I’m right handed) but I need to keep it at a wierd position when I do the other side which leads to that it takes a longer time to crimp. The easiest way to use the volumaster is probably to use it on someone else.

I’m lazy and barely want to blow dry my hair after washing it (I most often end up doing it anyway to get some volume by blow drying mousse into my hair) so I don’t use the volumaster after each wash, but if I’m doing my hair for a special occasion, it doesn’t take many minutes to get some extra volume with this handy crimper. It gets hot in about a minute too, so my entire hair is done in about 10-15 minutes which is faster than if I should backcomb and spray style it.

I don’t know if this product is available outside Sweden, but over here it’s available at retailers that sells styling tools and costs about 695 SEK.