Beauty Basics – Ögonbryn

Ett par snygga ögonbryn ramar in ansiktet. Valet är fritt om man vill fylla i dom eller inte, men ett par välvårdade ögonbryn gör verkligen skillnad! I det här inlägget hade jag tänkt dela med mig om lite tips om hur jag sköter om och fyller i mina egna bryn.

Produkter och verktyg

På bilden ovan ser ni de produkter jag använder för att forma och fylla i mina bryn. En bra pincett (#1 på bilden, pincett från Vitry) är a och o för att hålla brynen i trim. Jag formar mina bryn ca en gång i veckan och sen går jag in ungefär varannan dag och plockar enstaka strån.

En borste för att forma brynen (#3 på bilden, #204 från MAC) är ovärdelig. Du behöver inte ha en speciell märkesborste för detta, det funkar bra att använda en gammal rengjord mascaraborste med. Jag använder den här eftersom jag gillar det långa skaftet, plus att borsten är aningen styvare än de på en mascaraborste.

En brynskugga (#5 på bilden, MAC concrete eyeshadow) tycker jag är bättre att fylla i brynen med än att använda en ögonbrynspenna, eftersom skugga ger ett mjukare och mer naturligt resultat. Jag använder en helt vanlig matt ögonskugga som matchar färgen på mina egna bryn. När jag är på resande fot eller har bråttom tar jag däremot till en ögonbrynspenna ibland (#6 på bilden, Deborah 24 Ore eyebrow pencil i nyansen 282).

Snyggt ifyllda bryn kräver en bra pensel (#4 på bilden, #208 från MAC). Jag föredrar en ganska smal, platt och snedställd borste i en blandning av syntetiskt och äkta hår. De syntetiska fibrerna bidrar till lite mer “stuns” i penseln, medan de äkta håren hjälper till att plocka upp pigment ur brynskuggan.

För att hålla brynen på plats under hela dagen använder jag mig gärna av en brynfix (#2 på bilden, Brow fix från H&M). Det är i princip en genomskinlig (det är den när den är ny i alla fall, min blir ganska snabbt brungrå av min brynskugga) gel som formar och håller brynen på plats.


Form

Något många tycker är svårt när det kommer till ögonbrynen är att få till en snygg form. Själv tycker jag att det hjälper enormt mycket med formen genom att följa nedanstående mall:

Figuren till vänster illustrerar hur högt (B) och brett (D) ditt bryn “ska” vara. Vi har ju alla olika bryn så mallen går inte att anpassa till alla, men plockar du på rätt sätt så kan du ge illusionen av ett högre bryn. Ännu mer kan du fuska genom att fylla i brynen och måla den högsta punkten, bågen, på brynet aningen ovanför ditt egna bryn. Samma sak med längden på brynet, det bör sluta en liten bit utanför den yttre ögonvrån, och även detta går att fuska till sig väldigt bra när man fyller i brynen.

Figuren till höger illustrerar hur du mäter ut för att veta vart ditt bryn ska börja (A), var den högsta punkten, eller bågen, på brynet ska vara (B) samt var ditt bryn bör sluta (C) i förhållande till ögat. En penna eller pensel fungerar utmärkt för att mäta ut dessa punkter. För att hitta punkt A; håll pennan lodrätt mot sidan av ena näsborren och mät rakt uppåt. Där pennan möter brynet bör brynet alltså börja. För att hitta punkt B; titta rakt fram och håll pennan mot sidan av ena näsborren. Vinkla den lite utåt så att den korsar ögats pupill. Där pennan möter brynet bör den ultimata placeringen av din “båge” vara. För att hitta punkt C; håll pennan mot sidan av ena näsborren. Vinkla den utåt så att den korsar yttre delen av själva ögat. Där pennan korsar brynet bör det sluta.


Plockning och trimning

Det vanligaste sättet att hålla sina bryn i trim är pincetten. Det kan dock vara svårt att få med alla småhår med pincetten; många strån ser man inte ens i vissa ljus, och andra är så mjuka att de inte ens går att få tag i med pincetten. Därför har jag nyligen fått upp ögonen för en metod som heter trådning, eller threading på engelska. Den här metoden kräver lite övning, men å andra sidan så är det enda du behöver en bit vanlig sytråd. Det är jättesvårt att förklara i ord eller med stillbilder hur man trådar brynen, så därför har jag lånat videon nedan från Pursebuzz.com eftersom jag tycker hon förklarar den här metoden så himla bra!


[youtube F37Sl1c7BA0 500]Trådar brynen gör jag varje till varannan vecka, beroende på om jag har tid och hur mycket hår som har vuxit tillbaka. För er som är lite känsliga för smärta kan jag varna redan nu innan ni provar på det här att det gör ganska ont, men å andra sidan så är det så himla värt det eftersom man får med precis vartenda litet småhår och det tar lång tid innan de växer tillbaka. Jag bemästrar inte den här metoden så pass bra än att jag vågar mig på att forma brynen med den, däremot, så till stråna allra närmast själva brynet så tar jag till pincetten.

Efter jag har trådat och format brynen så brukar jag även passa på att klippa ner längden på vissa strån för att göra brynen mindre bångstyriga. Trimmar du brynen så kommer de att se lite glesare ut; därför bör du inte göra det om du inte vill fylla i brynen sedan. När jag trimmar brynen gör jag på så sätt att jag tar en brynborste (t.ex. MAC #204 eller en gammal mascaraborste) och borstar brynen rakt upp mot pannan, så de strån som är lite längre syns extra tydligt och är lättare att skilja ut från dom som är normallånga. Sedan tar jag en nagelsax och klipper ner de strån som sticker upp ovanför ögonbrynets överkant, och kammar tillbaka brynen i “normalläge”.


Fylla i brynen

Det viktigaste för att få ett par snyggt ifyllda bryn är egentligen att ha en bra pensel och att ha tålamod; det blir inte perfekt första gången, utan det krävs lite övning för att få till de där snygga brynen. Jag har gjort en liten bildserie nedan för att illustrera hur jag gör när jag fyller i mina bryn.

Fyll i längs övre linjen av den inre delen av brynet med valfri brynskugga och en platt, snedskuren borste, tills du når den högsta punkten på brynets “båge”.

Fyll i den yttre delen av brynet, från bågen och utåt/nedåt.

Fyll i längs den nedre linjen av den inre delen av brynet. Fyll därefter i mellanrummet mellan de två linjerna. Sudda eventuella snedsteg (t.ex. en för tjock linje) och skarpa kanter med en tops.


Tips och Tricks

Ögonbrynen blir kortare ju äldre man blir. Kapa därför inte av längden på brynen, det gör mycket för helhetsintrycket!

Tycker du att det är svårt att plocka brynen på “fri hand”? Fyll i den del av brynet du vill ha kvar innan du plockar, eller fyll i de strån du vill plocka bort med en vit kajalpenna

Har du ingen brynfix? Hårgelé fungerar minst lika bra!

Tycker du att det gör jätteont att plocka brynen? Gör det efter du har duschat, då har hårstråna mjukats upp av det varma vattnet och hårsäckarna har vidgats en aning. Kyl ner med is efter plockningen för att dämpa rodnaden.

Plocka brynen på kvällen eller på en dag du inte ska ut. Det kan ta några timmar för huden att lugna ner sig.
In English: A pair of nice eyebrows frames your face. It’s your choice to fill them in or not, but a pair of well-groomed brows does make a difference! In this entry, I’m going to share some tips on how I groom and fill in my brows.


Products and tools

In the picture in the top of the entry, you can see the products I use for shaping and filling in my brows. A good pair of tweezers (#1 in the picture, tweezer from Vitry) is a basic tool to keep your brows in shape. I shape my brows about once a week, and then I tweeze one or two stray hairs every other day or so.

A brush to groom your brows in place (#3 in the picture, #204 from MAC) is great to have. You don’t need a special high end brush for this, it works fine to use an old cleaned mascara wand. I use this since I like the long handle, plus it’s a tad sturdier than a mascara brush.

A brow shadow (#5 in the picture, MAC concrete eyeshadow) is, if you ask me, superior when it comes to filling in the brows compared to using a brow pencil. A shadow gives you a softer and more natural look. I use a regular matte brown eyeshadow that matches the shade of my brows. I do use a pencil from time to time though, when I’m on the go or are in a hurry (#6 in the picture, Deborah 24 Ore eyebrow pencil in shade 282).

Nice filled in brows need a good brush (#4 in the picture, #208 from MAC). I prefer a pretty thin, flat and angled brush with a mixture of synthetic and bristles made out of real hair. The synthetic bristles gives the brush some stiffness, while the bristles made out of real hair helps with picking up the pigment from your brow shadow.

To keep the brows in place during the day, I use a brow fix (#2 in the picture, Brow fix from H&M). It’s basically a clear (or at least; it should be clear, mine turns brown-grey quickly since it get’s coloured by the brow shadow) gel that shapes and keeps the brows in place.


Shaping

One thing that many people find difficult when it comes to brows is to get a nice shape. Myself, I find it extremely helpful to follow the sketch you can see above in the entry.

The figure at the left illustrates how high (B) and wide (D) your brow “should be”. We all have different eyebrows to begin with, so the illustration is not applicable to everyone, but if you pluck your brows in the right way, you can give the illusion of a brow set higher up. You can cheat even more by filling in your brows and draw the highest part of the brow, the arch, slightly above your own brow. The same thing applies to the length of the brow, it should end a bit outside of the outer part of the eye, this too can be faked if you fill in your brows.

The figure at the right illustrates how you measure to know where your brow should begin (A), where the arch should be (B) and where the brow should end (C) in porportion to the eye. A pen or brush works great for measuring these points. To find point A; hold your pen at the side of one nostril and measure straight up. Where the pen meets the eyebrow is where it should begin. To find point B; look straight forward and hold your pen at the side of the nostril. Angle the pen slightly outwards so it crosses your iris. Where the pen meets the brow is the ideal placement for the arch. To find point C; hold the pen at the side of one nostril. Angle it outwards so that it crosses the outer edge of the eye. Where it meets the brow, the eyebrow should end.


Grooming

The most common way to keep your brows’ shape is to use a pair of tweezers. It can be hard to pick up all the tiny hairs with the tweezers though; a lot of hairs doesn’t even show up in certain lights, and others are so soft that they are impossible to grab with a pair of tweezers. Therefore, I have recently opened my eyes for a method called threading. This method takes a bit of practice to master, but on the other hand, the only tool you need is a bit of sewing thread. It’s quite hard to explain how to do this with words or pictures, so I borrowed a video from Pursebuzz.com since I think she explains the method so well! You can see the video earlier in this entry.

I thread my eyebrows about once a week or every other week, depending on if I have the time and on how much hair that has grown back. For those of you that are a bit sensitive to pain; I want to warn you before you try this because it hurts quite a bit. On the other hand, I think it’s so worth it because you pick up every tiny hair and it takes quite a long time for them to grow back. I don’t master this method entirely yet, so I don’t shape my brows with it. I therefore tweeze the hairs nearest the brow.

After threading and shaping my brows, I usually trim the length of some hairs to make the brows more managable. Your brows will not look as full if you trim them, so I don’t recommend doing that if you don’t want to fill them in. This is how I trim my brows: I take a brow groomer (like MAC #204 or an old mascara wand) and brush my brows straight upwards to the forhead, so that the hairs that are a bit longer are exposed over the normal length hairs. I then take a pair of nail scissors and trim the hairs that stick up above the eyebrow, and then I comb the brows back to “normal” position.


Filling in your brows

The most important thing when it comes to filling in your brows is to have a good brush, and to have paitence; it doesn’t turn out perfect the first time, you will probably need some practice! I’ve taken some pictures to show you how I fill in my brows.

Draw a line along the upper inner line of your brow with a flat, angled brush and the brow shadow of your choice. Stop when you have reached the highest point of the arch.

Fill in the outer and thinner part of the brow, from the arch and downwards/outwards.

Draw a line along the lower inner part of your brow , and then fill in the space between the lines. Clean up any mistakes (e.g. a line that’s too thick) and soften harsh lines with a Q-tip.


Tips and Tricks

The eyebrows get shorter the older you get. Don’t pluck your brows shorter, it may age your appearance!

Do you find it hard to freehand shape your brows? Fill in the part of the brow you want to keep before you pluck, or fill in the hairs you want to pluck out with a white pencil.

Don’t have a brow fix? Regular hair gel works great!

Do you find it extremely painful to pluck your brows? Do it right after you’ve taken a shower, by then the hairs will have softened up and the follicles will have expanded a bit. Cool with ice afterwards to ease the redness.

Pluck your brows in the evening or during a day you’re not doing anything special. It might take a couple of hours for the skin to calm down.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
||||| Like It 0 Gilla! |||||

11 comments to Beauty Basics – Ögonbryn

 • Du har så bra guider!! Ögonbryn är verkligen något jag tycker är skitsvårt att få till bra, har naturligt kraftiga bryn och vill inte råka plocka för mycket. Ska test att få till ett par vackra som ramar in med hjälp av denna guide, TACK!!

  • purity

   Emma: Tack, vad kul att du gillar dom!

   Amanda: Jag har tyvärr aldrig testat Shadow insurance på ögonlocken utan bara på handen, och jag tycker att den känns lite oljigare än UDPP – så har du väldigt oljiga ögonlock så kan det vara så att UDPP funkar bättre. Jag vet att Efwa använder en kombi av SI och en torrare Paint pot från MAC, painterly, och då får hon en bra bas som inte creasar.

   jonna: haha ja, det kräver lite övning! Kul att du gillar guiden =)

   Martine: Det är verkligen superbra med trådning, och billigt dessutom!

   Matilda: Tack, gud vad glad jag blir! Jag fotar med en Canon EOS 400D med ett Sigma 17-70 objektiv. Kitobjektiven som följer med kamerorna är okej, men inte jättebra – det blir en helt annan kamera med ett bättre objektiv. Att kunna fota manuellt gör väldigt mycket för hur bilderna blir, så fotar man med system blir det stor skillnad på att fota automatiskt och manuellt.

 • Amanda

  Hej!
  Jag behöver verkligen råd, och hoppas att du kanske kan hjälpa mig.
  Köpte precis min första ögonskuggsprimer, Too Faced Shadow Insurance, då jag inte stod ut med creasande skuggor längre (jag har ganska oljiga ögonlock).
  Tror att jag tar lagom mycket primer, men efter 3-4 timmar ligger skuggan ändå i veck, och efter en skoldag på 7 timmar ser det hemskt ut!
  Vad ska jag göra? Är 15 år och har inte överdrivet mycket pengar, så det känns ju synd att bara dumpa primern, kan jag göra så att den sitter bättre på något sätt?
  Eller måste jag köpa en annan som är bättre anpassad till mina oljiga ögonlock?
  Du använder ju UDPP, är det någon skillnad mot Too Faced Shadow Insurance?

  Väldigt tacksam för svar!

  Din blogg är jättebra, btw 😀

 • jonna

  Tack för dina grundliga och välbeskrivna guider! provade pÃ¥ det här med trÃ¥dning för första gÃ¥ngen nu efter att ha läst din post, och det gick ju som en dans! Förutom… när man ska dra med vänsterhanden! Har NOLL kontroll och styrning i min vänstra hand, sÃ¥ medan det ena brynet gick lekande lätt och alla smÃ¥hÃ¥r försvann sÃ¥ hÃ¥ller jag fortfarande pÃ¥ och kämpar med mitt vänstra bryn… men det SKA gÃ¥!

  Tack ännu en gång, du är asbra!
  //Jonna

 • Martine

  Ska pröva threading redan idag 🙂 Hade passat jättebra för mig då mina ögonbryn växer som ogräs på steroider, plockar dem hela tiden. Själv använder jag Eyebrow kit från ELF för att fylla i ögonbrynen, den är faktiskt jättebra och det är en duo med både en skugga och en wax-gel-kaka (eller vad man ska kalla det)

 • Hej!

  Vill börja med att säga att du ser så otroligt bra ut och att din blogg är väldigtväldigt bra, en av de bästa skönhetsbloggarna!

  nu till min fråga – jag bloggar själv om skönhet och make-up men tycker att bloggen blir 10 gånger bättre med fina bilder, vilket jag inte får meed min kamera. Dina bilder är alltid jätte fina! Vad använder du för kamera ? 🙂 Systemkamera står nämligen på önskelistan inför 18-årsdagen!

 • Mia

  Tack för en rolig och lärorik blogg och en bra guide! Jag provade precis trådning och det var faktiskt lättare än vad jag trodde:) Har du förresten något tips på en väldigt täckande foundation? Tacksam för svar!

 • Julia

  Har du några tips till en som har väldigt raka ögonbryn? vill så gärna få dom att se lite mer “edgy” ut, då det lätt ger ett tröttare intryck… Hur ska jag göra?!

  • purity

   Mia: Åh, tack! Kul att trådningen funkade bra för dig =) Jag tycker att MAC studio fix fluid täcker bra, den går nämligen att bygga i lager!

   Julia: Fyller du i brynen med brynskugga kan du fuska lite och måla lite, lite ovanför den egna övre brynkanten och inte ända ner i botten längs den nedre brynkanten precis i “bågen” vilket ger intryck av ett lite högre och mer böjt bryn.

 • Amanda

  Tack så jättemycket för tipset! Ska kolla vad som blir billigast av UDPP och en Paintpot 🙂

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>