Water proof, water resistent, only water

Den här, högst ovetenskapliga testen, har jag tänkt göra länge och nu fanns det åtminstone ett lite solsken och tid för att kunna göra den.

Jag har ett antal vätskor som har olika egenskaper men framförallt har jag en som ska, enligt utsago från tillverkaren själv, göra skuggor och annat puder vattenfast. Jag har upplevt de som ganska dålig som vattenfast medium och tänkte att varför inte börja kolla på annat, eller åtminstone bland de jag har. Resultatet var något oväntat kan jag avslöja.

För att klargöra sakerna lite mer. Water proof är detsamma som vattenfast, det bör inte gå bort med något annat än med sådant som löser upp vattenfasta saker. Water resistent är lika med något bättre än vanligt och tål lite fukt och liknande.

Det jag hade att testa var:

 • M.A.D minerals “mineral eye shadow sealant”
 • Make up store “Mixing Liquid”
 • Min egna mixing medium gjord efter ett recept på YouTube (encore makeup)
 • Vanligt vatten

Den enda som lovar något stort av de här är Make up stores “Mixing liquid” där det står på deras hemsida:

“Produkten har en genomskinlig, vattenlik formula och tillåter dig att fritt experimentera med din vattenfasta makeup. Blanda Mixing Liquid med torra pigment för att öka dess intensitet. Du kan även blanda Mixing Liquid med Eyedust för at skapa vattenfasta eyeliners eller blanda ut det med glitter för en torr och hållbar effekt. Doppa en ren mascaraborset och lägg på fransen för vattenfast resultat!”

Märk väl ordvalet “vattenfast”.

Detta står på deras flaska:Budskapet här är


Nu är jag medveten om att detta är en gammal flaska, den ser idag annorlunda ut, svart. Texten på den vet jag inte om den är likvärdig. Dock är flaskan inköpt samtidigt som deras tidning kom ut 2009 där det går att läsa detta under rubriken “Water proof”.Jo, här är budskapen två i samma text; både water proof och water resistent.


Som ni ser är buskapen många om samma produkt. Ibland även under samma text som just den i tidningen. Water proof, water resistent, longlasting osv.

M.A.D minerals skriver detta om sin produkt:

“Turn any mineral eyeshadow into long wearing, long lasting color that wont smudge or budge all day!…”

Det vill säga “longlasting” men inget mer.

Vi börjar experimentet. Jag målade skuggan/linern på handen med alla fyra vätskorna som sedan fick torka och sedan drog jag med vattenfuktig pappersservett en enda gång över alla fyra på en gång med så jämt tryck som möjligt. Först ut blev det en mineralskugga från M.A.D minerals “Peridot stone”. Jag känner att det är viktigt att testa med samma märke som en av vätskorna för referens.

Här är det vatten som bäst håller skuggan på plats och tätt efter ligger den egna mixing medium-blandningen. Både M.A.D´s egna och MUS´ försvinner lekande lätt där MUS´är den sämsta. Men ingen av dem två förefaller ens vara “longlasting”.

Jag tar sedan en lös skugga ur MUS egna sortiment. Om man pressar dessa skuggor så behöver man inte tillföra annat än alkohol eftersom de innehåller bindningmedel redan till skillnad mot mineralskuggor. Samma sak här, vi bör ta en skugga ur samma sortiment som vätskan för att få en referens.

Vi kan även här dra slutsatsen att vatten fungerar bäst mot vatten och kan samtidigt konstatera att ingen av de andra är varken vattenfasta, vattenresistenta eller longlasting. Även om de tre andra på olika sätt ger vika, så är det tydligt att det inte fungerar. Ja ha, det var ju lite mer än snopet.

Som sista experiment blev det en kak-eyeliner från MUS.

Här kan vi se att MUS´mixing liquid ger bättre resultat. Vi kan tydligt se att det försvunnit mycket på alla vätskorna men vatten och “mixing liquid” verkar ha mer färg kvar. Vattnet har dragits ut längre än “mixing liquid” men har å andra sidan en jämnare färg kvar.

Ja, jag vet inte hur, eller var, man testar om en produkt är vattenfast eller inte. Men mer än en fuktig pappersservette ska väl en vattenresistent produkt klara? Eller för den delen en vattenfast. Om jag nu gör fel och man bara ska doppa handen med produkten i vatten men inte torka av med “handduk” ja då kanske resultatet är ett annat. Men jag vet inte om det är ett mer rättvist test. Badar man utan att torka sig? Gråter man utan att torka ögonen?

Skillnaden mellan färger och lyster är beroende på hur bra vätskan löser sig i skuggan samt ljus. På de lösa skuggorna var det inte så stor skillnad som det ser ut innan jag drar servetten över. Däremot den sista med kak-eyelinern är det stor skillnad på hur vätskorna löser sig i eyelinern, det syns väldigt tydligt på första bilden.

In English:

Written by Efwa

I’ve been planning to do this highly un-scientological test for while now, and it was finally enough light outside and time for me to do it.

I have several liquids that has got different properties that, according to the distributor, promises to make eyeshadows and other powders water proof. I’ve experienced them as non-waterproof and thought that I’d start looking for others, or at least compare those I own. The result was pretty surprising.

To clarify some things: Water proof means that it shouldn’t be dissolved by other things that are said to dissolve water proof makeup. Water resistant is supposed to endure moisture better than regular makeup.

The liquids I had to try out in this tests were:

M.A.D Mnerals “mineral eye shadow sealant”
Make up store “Mixing Liquid”
My own mixing medium made from a recipe on YouTube (encore makeup)
Regular tap water

The only one of these that promises something big is Mixing Liquid from Make up store, this is how they describe the product on their web site:

“The product has got a clear, water-like formula that allows you to experiment with your water proof makeup. Mix mixing liquid with dry pigments to make them more intense. You can also mix mixing liquid with eye dusts to create water proof eyeliners or mix it with glitters for a dry and sustainable effect. Dip a clean mascara wand and apply on the lash for a water proof result!”

Note the word “water proof”. You can see in the first picture what the text on the bottle says. I’m aware of that it’s an old bottle, it looks different today in black. I don’t know if the text is the same. The bottle is bought at the same time as their magazine that came out in 2009 where you can read about water proof (second picture).

As you can see, there are many different messages about the same product. Sometimes in the same text, just as in the one in the second picture. Water proof, water resistant, long-lasting etc.

This is what M.A.D minerals writes about their product:

“Turn any mineral eyeshadow into long wearing, long lasting color that won’t smudge or budge all day!…”

Longlasting, that is, but nothing more.

Let’s start the experiment. I painted the eyeshadow/liner on the back of my hand with all four liquids that I let dry, and then I wiped my hand with a moist paper towel over all four at the same time with an even pressure. First out was a mineral eyeshadow from M.A.D minerals, “peridot stone”. I think it’s importuned to try with an eyeshadow from the same brand as the liquid as a reference.

In the third and fourth pictures, you can see that it’s water that keeps the eyeshadow best in place, and in a second place is my own home made mixing medium. Both M.A.D’s own and MUS’s is wiped away easily and MUS’s is worst of them all. But none of them seems to be even long-lasting.

I then took a loose eyeshadow from the MUS range. If you press these eyeshadows, you only need to add alcohol since they contain binders, which mineral shadows don’t. The same thing here, I took an eyeshadow from the same range as the mixing medium as a reference.

In the fifth and the sixth picture, you can also see that water works best for water, and we can also come to the conclusion that none of the other products are water proof, water resistant or long-lasting. Well, this was a bit of a disappointment…

As a last experiment, I used a cake eyeliner from MUS, which you can see in the seventh and eight pictures. Here you can see that the MUS mixing liquid gives a better result. You can clearly see that all liquids have been dissolved, but water and “mixing liquid” seems to have more pigment let. The water has been smudged more than “mixing liquid”, but has got a more even pigmentation left.

Well, I don’t know how, or where, you test if a product is water proof or not. But shouldn’t a water resistant product be able to resist more than a moist paper towel? And more important, shouldn’t a water proof product be able to stand a moist paper towel? Or I’m doing this wrong and you’re supposed to only dip your hand into the product and not wipe it afterwards – well maybe then the result would be different. But I don’t know if that is a more fair test. Do you take a swim without wiping with a towel afterwards? Do you cry without wiping your eyes?

The difference between colours and shine depends on how well the eyeshadow has solved in the liquid plus the lighting. With the loose eyeshadows, the difference wasn’t that big that it looks before I wiped my hand with the paper towel. With the cake eyeliner though, it’s a big difference in how the liquids solve in the eyeliner, which you clearly can see in the “before” picture.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
||||| Like It 0 Gilla! |||||

9 comments to Water proof, water resistent, only water

 • Sofia Nordström

  Doppade du alltså penseln i vätskan innan du “doppade” den i ögonskuggan? 🙂

 • Efwa

  Jag har ett plastlock där jag lägger en droppe av vätskan, tar sedan lösögonskugga och lägger bredvid och tar så mycket vätska till lösskugga som jag behöver och blandar tills jag får rätt konsistens och rätt sorts fyllighet i linern.

  Olika vätskor blandar sig olika bra, vilket man kan se på sista speciellt. Den var svårast att få lika på alla.

 • Mycket intressant inlägg! Jag har precis gått i funderingar att köpa sån där mixing liquid, men nu känns det rätt onödigt.

  • Efwa

   Det som faktiskt är bra med mixing liquid är att viskositeten är betydligt bättre än vatten. Det betyder att det i t.ex cake eyeliner ger en bättre färg och är lättare att arbeta in i kakan och på ögat.

   Till det använder jag alltid ML. När den här flaskan är slut blir det nog en till, trots allt.

 • Jessica

  Drog du servetten från vänster till höger verje gång? Funderade på om det vart mer vätska kvar på servetten på höger sida än vänster om man säger så.

  • Efwa

   Nä, jag tror det syns ganska tydligt att jag dragit den uppifrån och ner. Kanske var jag otydlig där.

   Men det betyder alltså att servetten är precis lika blöt på alla strecken. Jag har tryckt så lika hårt jag kan över hela också.

 • Mycket intressant och bra inlägg 🙂
  Jag köper aldrig mascara som det står waterproof på. Jag har sånt sjuttons problem att få bort dem 😀

 • Superbra inlagg! Kul att fa se alla jamforelser och resultat

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>