Beauty Basics – Contouring och highlighting

Precis som med rouge så ger contouring (kallas även ibland sculpting) och highligting med djup och liv till ansiktet efter att man har applicerat den rätt så platta basen. Contouring och highlighting är dessutom perfekt om du vill fuska till dig höga kindben, en smalare näsa eller en mer definierad käklinje.

Produkter

Det kanske inte är självklart för alla vad contouring och highlighting innebär, så jag tänkte börja med att gå igenom lite snabbt vad man använder för produkter och till vilket ändamål.

beauty basics contouring highlighting ny

Som ni kanske vet så förminskar matta, mörka färger, medan ljusa, skimriga färger förstorar. Det är just det här fenomenet man utnyttjar när man arbetar med contouring och highligting. Contouring innebär att man lägger ett matt, lite mörkare puder på områden i ansiktet man vill förminska eller smalna av, och highlighting innebär att man lägger ett ljust, ofta skimrigt puder på områden i ansiktet man vill få att “poppa ut” eller lyfta.

Ett highlightingpuder kan både vara “matt” med lite glow  eller skimrigt (#2 på bilden, Perfect topping mineralize skinfinish från MAC), beroende på vilket resultat man vill uppnå. Ett skimrigare puder passar bäst till kvällssminkningar eller om man vill lägga mycket fokus på huden, medan ett lite mer nedtonat highlightingpuder passar bäst till lite mer diskretare sminkningar. Ditt highlightingpuder bör vara minst ½-1 nyans ljusare än din egen hy.

Ett contouringpuder (#3 på bilden, Sculpt sculpting powder från MAC) är med fördel matt, eftersom det inte är meningen att det här pudret ska “synas”. Det ska skapa en illusion av en skugga på huden, och bör heller därför inte vara för många nyanser mörkare än den egna hudtonen. Själv föredrar jag ett contouringpuder som drar lite mot grått eftersom det ser mer naturligt ut. Du kan även använda ett bronzingpuder om du vill (#1 på bilden, Peach leopard bronzer från Too Faced), men dessa brukar dra mer mot det varma och guldiga hållet så de lämpar sig bäst på sommaren om man ska använda det till contouring.

En flytande highlighter (#4 på bilden, Pink rebel lustre drops från MAC) är perfekt om man vill ha ett mjukt, mer naturligt “glowigt” resultat. Du kan antingen tona in en flytande highlighter med fingrarna eller en borste på utvalda ställen i ansiktet, eller så kan du blanda highlightern med en flytande foundation för en bas med mycket glow.

Verktyg

beauty basics rougeborstar ny

Jag använder i princip samma borstar till contouring och highlighting som jag gör när jag applicerar rouge, helt enkelt för att man använder sig lite av samma tekniker. Speciellt när det kommer till contouring så är det viktigt att man använder en bra borste för att inte få ett flammigt resultat med skarpa kanter, för då kan det verkligen se påklistrat och nästan smutsigt ut.

En duofiberborste (#1 på bilden, #188 från MAC) är perfekt för highlighters som är i det glittrigaste eller skimrigaste laget, eftersom den ger en skirare applicering.

En klassisk, platt rougeborste (#2 på bilden, #116 från MAC) är perfekt att applicera ett glowigt till mediumskimrigt highlightingpuder med, eftersom den ger ett mjukt och lagom skirt resultat.

Med en fluffig snedskuren borste (#3 på bilden, #168 från MAC) går det lätt som en plätt att lägga contouringpuder under kindbenen och längs käklinjen, tack vare den snedskurna kanten. Håll borsten med det högre “hörnet” uppåt, dvs. i motsatt riktning du tänkt svepa borsten, så får du en snyggt tonad linje med tyngden på appliceringen i början av svepet.

En s.k. “mop” brush (#4 på bilden, #109 från MAC) fungerar även den utmärkt för att applicera contouring med, eftersom man kommer åt väldigt bra och kan sudda skarpa linjer tack vare att den är så tät.

Appliceringstekniker

highlightsculpt

Det kan vara lite svårt att veta var och hur man ska applicera contouring och highlighting för att uppnå bästa resultat. Jag tycker att en karta, en sån jag har gjort ovan, illustrerar var man ska lägga vilken produkt väldigt bra. Från början har ansiktet ovan en helt enfärgad bas, precis som när man har lagt foundation i ansiktet. Lite som en blank målarduk, ungefär. När man sedan lägger på contouring (röda siffror) och highlighting (svarta siffror) så får ansiktet mer djup och framträdande drag. Contouring och highlighting kan användas var för sig, men får mest effekt när man använder det ihop.

Några vanliga ställen att applicera contouring är:

1. I globlinjen. Här är det vanligt att lägga en mörkare ögonskugga för att ge ögat mer djup, men det fungerar även alldeles utmärkt att använda ett contouringpuder eller bronzingpuder om man vill ha en lite mer naturlig look.
2. Under kindbenet. Det här är det stället de allra flesta tänker på när man pratar om contouring. Lite mörk skuggning precis under kindbenet kan ge ett stort lyft och mer dimension till ansiktet på nolltid. Här brukar jag använda en fluffig snedskuren rougeborste för att applicera.
3. På sidan av näsbenet. Vill du ge intryck av en smalare näsa kan du applicera lite contouringpuder här. Till det ändamålet tycker jag om att använda en fluffig ögonskuggspensel. Var lätt på handen och var försiktig med mängden skuggning. Här kan det lätt se smutsigt ut om man applicerar för mycket!
4. Längs käklinjen. För att ge intryck av en skarpare käklinje kan du applicera lite contouringpuder precis på kanten av käkbenet. Var noga med att tona noga för att inte få någon synlig skarp kant.
5. I tinningen. Vill du få pannan att smalna av lite kan du lägga lite contouringpuder precis i tinningen.

Några vanliga ställen att applicera highlighter på är:

1 och 2. På brynbenet och i inre ögonvrån. En highlighter på brynbenet ger intryck av att lyfta ögonbrynet, och i inre ögonvrån får den ögat att se piggare och öppnare ut. Till detta ändamål brukar jag använda en ljus, skimrig skugga, men det går som sagt utmärkt att använda ett highligtingpuder med. På brynbenet tycker jag om att applicera med en fluffig blending brush, och i inre ögonvrån använder jag gärna en lite mindre borste för bättre precision.
3. Ovanpå kindbenet. På samma sätt som en highlighterskugga lyfter brynbenet så lyfter den även kindbenet och ger lite mer liv till ansiktet. Highlighter på kindbenet går utmärkt att kombinera med rouge och/eller contouring, eller att använda ensamt för en lite lättare makeup. Highlighter brukar jag svepa på med en rougeborste eller stöppla på med en duofiberborste.
4. På näsbenet. I kombination med skuggning av näsbenets sidor så får man en ännu större effekt om man applicerar en highlighter på näsbenets högsta punkt. Även här gillar jag att använda en fluffig ögonskuggspensel.
5. I amourbågen. För att ge intryck av en fylligare överläpp kan man lägga lite highlighter i amourbågen. Här tycker jag om att använda mig av lite lättare applicering med en fluffig ögonskuggspensel.
6. Ovanför käkbenet. Lägger du contouringskugga längs käkbenet får du en ännu större effekt om du lägger en highlighter precis ovanför där du lagt contouring.
7. På pannbenet. Vill du ge intryck av en högre panna kan du lägga lite highlighter på den högsta punkten av pannbenet, precis innan hårfästet. 

Tips och Tricks

  • Hittar du inget bra contouringpuder? Kolla bland de matta bruna ögonskuggorna!
  • Istället för puder kan du använda en foundation som är en eller ett par nyanser mörkare än din egna hudton till contouring.
  • En skimrig lösögonskugga fungerar lika bra till ögonen som till resten av ansiktet. Min favorit bland lösa multitasking-highlighters är pigmentet Vanilla från MAC.


beautybasics kopieraIn English: Just as with blush, contouring (also known as sculpting) and highligting give depth to the face after you’ve applied your base. Contouring and highlighting are also great if you want to cheat yourself to high cheekbones, a narrower nose or a more defined jaw line.

Products

Since everyone might not know what contouring and highlighting are, I thought I’d start out by explaining which products to use for what purpose.

As you might know, matte dark colours minimizes, while light shimmery colours enhances. This is the theory we’ll use when working with contouring and highlighting. Contouring means that you apply a matte, slightly darker powder at places you want to minimize or look slimmer, and hihgliting means that you apply a light, often shimmery powder at places you want to lift or make “pop”.

A highlighting powder can be both “matte” with a bit of glow or shimmery (#2 in the first picture of the entry, Perfect topping mineralize skinfinish from MAC), depending on what result you’re after. A shimmery powder suits better for night time makeup or if you want to focus on the skin, while a bit more toned highlighting powder suits better for more discrete makeup. Your highlighting powder should be at least ½-1 shade lighter than your own skin.

A contouring powder (#3 in the first picture of the entry, Sculpt sculpting powder from MAC) is often matte, since it’s not supposed to show too much on the skin. The point of using a contouring powder is to create an illusion of a shadow on the skin, and should therefore not be too many shades darker than your own skintone. Myself, I prefer a contouring powder that leans towards grey since it looks more natural. You can also use a bronzing powder if you like (#1 in the first picture of  the entry, Peach leopard bronzer from Too Faced), but since it tends to lean more towards golden tones, bronzers are best to use in the summer for contouring purposes.

A liquid highlighter (#4 in the first picture of the entry, Pink rebel lustre drops from MAC) is perfect if you want a softer, more natural and glowy look. You can either blend a liquid highlighter into the skin with your fingers or a brush at certain spots in your face, or you can mix it with your liquid foundation for a more glowy all over base.

Tools

I basically use the same brushes for contouring and highlighting as I use when applying blush, since I use almost the same techniques. A good brush is especially important to use when it comes to applying contouring, because it can look almost dirty if it’s not evenly applied.

A duo fibre brush (#1 in the second picture of the entry, #188 from MAC) is perfect for applying highlighters that are a bit too shimmery or glittery, since it provides a sheer application.

A classic, flat blush brush (#2 in the second picture of the entry, #116 from MAC) works great to apply highlighters that are more glowy than shimmery, since it gives a soft result.

With a fluffy angled brush (#3 in the second picture of the entry, #168 from MAC), applying contouring under the cheekbones and along the jaw line is a piece of cake.

A so called mop brush (#4 in the second picture of the entry, #109 from MAC) also works great for applying contouring, since you get a very precise applcation and easy blending, thanks to it’s fullness.

Application Techniques

It can be a bit difficult to know where to apply contouring and highlighting to achieve the results you’re after. I think that a face map, like the one I’ve made above, works well to illustrate where to apply which product and why. The face in the picture above was blank to begin with, just as when after you’ve applied your foundation. Kind of like a blank canvas! When you add contouring (red numbers) and highlighting (black numbers), the face gets more depth. Contouring and highlighting can be used seperately, but you’ll get the largest effect if you use them together.

Here are a couple of common ways to apply contouring:

1. In the crease. This is a common place to apply a darker eyeshadow to give more depth to the eye, but it also works great to use a contouring powder or a bronzing powder for a more natural look.
2. Under the cheek bone. This is the first place most people think of when you talk about contouring. A tiny bit of contouring right under the cheek bone can lift and give more dimension to all faces in no time. I usually use a fluffy angled blusg brush to apply contouring here.
3. At the sides of the nose bone. If you want to give the impression of a more narrow nose, you can apply some contouring powder here. For this purpose, I like to use a fluffy  eyeshadow brush. Use a light hand and be careful not to apply too much, because that can make the nose look dirty.
4. Along the jaw line. To give the impression of a more defined jaw line, you can apply some contouring powder along the jaw bone. Make sure to blend it thoroughly though to avoid any sharp edges.
5. In the temple. If you want to make your forhead look a little more narrow, you can apply some contouring powder in the temple.

A couple of common ways to apply highlighter are:

1 and 2. On the brow bone and inner corner of the eye. A highlighter on the brow bone gives an impression of a higher set eyebrow, and in the inner corner of the eye makes your eyes look more alert and open. For highlighting these areas, I usually use a light shimmery eyeshadow, but you can also use a highlighting powder. I like to use a fluffy blending brush on the brow bone, and a smaller brush for better presicion in the inner corner of the eye.
3. On top of the cheekbone. In the same way as a highlighter lifts the brow bone, it also lifts the cheekbone and gives more dimension to the face. You can combine highlighter on the cheekbone with blush and/or contouring, or use it on its own. I like to sweep on my highlighter with a blush brush or stipple it on with a duo fibre brush.
4. On top of the nose bone. Combined with contouring the sides of the nose bone, you get an even more intense effect if you highlight the highest point of the nose bone. I usually use  a fluffy eyeshadow brush here aswell.
5. In the cupid’s bow. To give the impression of a fuller upper lip, you can apply some highlighter in the cupid’s bow. I like to apply this kind of highlighter lightly with a fluffy eyeshadow brush.
6. On the jaw bone. If you contour the jaw bone, the effect is even more noticeable of you apply a highlighter right above where you’ve applied the contouring powder.
7. On the frontal bone. If you want the impression of a higher forehead, you can apply some highlighter on the highest point of the frontal bone, right under the hairline.


Tips and tricks

  • Can’t find a contouring powder that suits you? Look among the matte brown eyeshadows!
  • Instead of powder, you can use a foundation that’s one or a couple of shades darker than your own skintone when contouring.
  • A shimmery loose eyeshadow works as well on the eyes as in the rest of the face. My favourite multitasking highlighter is the pigment Vanilla from MAC.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
||||| Like It 0 Gilla! |||||

12 comments to Beauty Basics – Contouring och highlighting

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>