Model Mirror

Hur läcker är inte den här spegeln med inbyggda lampor i fräsig rosa leopardkostym? Spegeln, som finns att klicka hem i flera olika designer från Les Tai Taiför £19, heter Model Mirror och är en ny bästa kompis i min resesminkväska.För att man inte ska lysa sig själv i ögonen när man använder den innehåller den två speglar – en vanlig i botten, och en förstoringsspegel i locket. LED-lamporna tänder/släcker du genom att klicka på en knapp på ena sidan, och dom ger ett bra och jämnt ljus över hela ansiktet. Höljet är i plast men har en schysst tyngd i handen som gör att den inte känns billig. Dock hade jag önskat att gångjärnet var av lite bättre kvalitet, man hör friktionen mellan plastdelarna när man öppnar och stänger spegeln vilket irriterar mig något enormt…

In English: How cool isn’t this mirror with built-in lights in a snassy pink leopard suit? The mirror, which is available in several different designs at Les Tai Tai for £19, is called Model Mirror and has become a new best friend in my handbag.
To make sure not to get dazzled by the lights when using it, it contains two mirrors – a regular in the bottom, and a magnifying mirror in the lid. The LED lights switch on and off by clicking a button on the right side, and they give a nice and even light over the entire face. The case is made out of plastic, but it has got a nice weight in your hand which saves it from feeling cheap. I would have wished that the hinges were of a bit better quality though, you can hear the friction of the plastic parts when you open and close the mirror which annoys me quite a bit…
In English: How cool isn’t this mirror with built-in LED lights in a snassy pink leopard suit? The mirror, which is available in several different designs at Les Tai Tai for £19, is called Model Mirror and has become a new best friend in my travel makeup bag.

To make sure not to get dazzled by the lights when using it, it contains two mirrors – a regular in the bottom, and a magnifying mirror in the lid. The LED lights switch on and off by clicking a button on the right side, and they give a nice and even light over the entire face. The case is made out of plastic, but it has got a nice weight in your hand which saves it from feeling cheap. I would have wished that the hinges were of a bit better quality though, you can hear the friction of the plastic parts when you open and close the mirror which annoys me quite a bit… 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
||||| Like It 0 Gilla! |||||

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>