Recension: Sukí Complete care for calm skin

De senaste veckorna har jag testkört ett komplett hudvårdssystem från det ekologiska hudvårdsmärket Sukí – Complete care for calm skin. Kitet är ett fyrastegs lugnande hudvårdssystem som ska hjälpa till att bekämpa bakterier, stärka hudkagren, hålla huden återfuktad på djupet, minska överflödet av döda hudceller och hålla hyn fräsch med lyster. Kitet är särskilt bra för känslig och irriterad hy, jag har blandhy som blir torr och lättirriterad när det blir kallt ute.


suki complete care for calm skin


suki complete care for calm skin1I kitet hittar vi provflaskor och burkar av Exfoliate Foaming Cleanser (30 ml), Concentrated Balancing Toner (15 ml), Balancing Day Lotion (7.5 ml) och Pure Facial Moisture – Balancing (3.75 ml). Dessutom medföljer provpåsar på Velvet moisturizing cream och Butter cream salve. Burkarna/flaskorna är i glas, och ansiktsvattnet och ansiktskrämen kommer med behändiga pumpar.


suki exfoliate foaming cleanserJag hade lite svårt för rengöringen Exfoliate Foaming Cleanser (som innehåller citrongräs och socker) innan jag förstod mig på hur den funkade. Efter att man har plockat upp en liten boll i handen av den rätt så torra konsistensen så ska den masseras upp till ett lödder i handflatan med ljummet vatten och sedan rengöra ansiktet. Gör man inte detta blir skrubbpartiklarna alldeles för hårda, och det blir svårt att fördela skrubbrengöringen jämnt över ansiktet. Den luktar härligt friskt av citron, och ansiktet känns mjukt och lent efter rengöring. Dock känns den lite för grov för att användas två gånger dagligen som rengöring, jag ser den mer som en kompletterande exfolieringsprodukt.

Betyg: 4/5 (i egenskap av skrubb och inte som rengöring)


suki pure facial moistureEfter rengöringen följer man upp med serumet Pure Facial Moisture – Balancing. Serumet är en lätt olja som ska hjälpa till att bekämpa bakterier, lindra irritation, lugna känslighet och balansera oljeproduktionen.  Den innehåller lavendel- och kamomillextrakt som ska ha en lugnande effekt för kombinerad till fet och känslig hy. Jag tycker att det här serumet är på tok för tungt för min hy på daglig basis och slutade därför att använda det regelbundet efter bara ett par dagar, men de dagar jag är riktigt riktigt torr ger det min hy en riktig fuktboost, och jag använder det gärna till natten.

Betyg: 3/5


suki concentrated balancing tonerSedan är det dags för ansiktsvattnet Concentrated balancing toner, som kommer i en behändig sprayflaska. Innehåller C-vitamin, antioxidanter, extrakt av vitpilsbark som har anti-inflammatorisk effekter och koncentrerad aloe vera som lugnar. Det här ansiktsvattnet är riktigt behagligt att spraya på huden, det doftar gott och känns som att det lugnar huden en aning.

Betyg: 3/5


suki balancing day lotionSlutligen appliceras fuktkrämen Balancing day lotion. Sukí beskriver den som en lätt och lugnande daglig fuktighetskräm speciellt framtagen för hud med benägenhet till fläckar och blemmor, som ökar kollagens elasticitet och cellförnyelsen, lugnar irritation och känsliga hudtyper, bekämpar fria radikaler samt minskar rodnad och inflammation. Den här fuktkrämen klarar jag inte av att använda på morgonen, för doften påminner mig om tequila och får mig att bli illamående. I kombination med serumet ger den bra med fukt, men på egen hand är den lite väl tunn och jag behöver 4-5 pump ur flaskan för att det ska räcka till hela ansiktet vilket gör den extremt odryg.

Betyg: 2/5

Överlag känns det här som ett lite spretigt kit, en exfolierande rengöring är trevligt men inget man använder 2 gånger per dag, så jag hade gärna sett en vanlig rengöring i det här kitet också. Min hud har känts lugn, men också lite oljigare än vanligtvis när jag har använt de här produkterna, särskilt då jag använde serumet. De produkter jag kan tänka mig att köpa igen ur kitet är Exfoliate foaming cleanser och Concentrated balancing toner.

Pris: 340 kr hos softskin.se, 349 kr hos eleven.se
Betyg: 3/5

In English: The past few weeks, I’ve been using a complete skincare system from the organic skincare brand Sukí – Compete care for calm skin. The kit is a four step calming skincare system that is made to help fighting bacteria, strengthening the skin, keep the skin moisturized, reduce dead skin cells and keep the skin fresh and luminous. The kit is especially formulated for sensitive and irritated skin, I have combination skin that gets dry and sensitive when it’s cold outside.

In the kit, there are sample bottles and jars of Exfoliate Foaming Cleanser (30 ml), Concentrated Balancing Toner (15 ml), Balancing Day Lotion (7.5 ml) and Pure Facial Moisture – Balancing (3.75 ml). There are also sample bags of Velvet moisturizing ream and Butter cream salve. The jars/bottles are made out of glass, and the toner and the lotion comes with handy pumps.

I had a bit of difficulties with the cleanser Exfoliate Foaming Cleanser (containing lemon grass and sugar) before I figured out how it worked. After picking up a small amount in the hand of the pretty dry consistency, it’s rubbed between the hands with some water to create a foam and then applied to the skin. If you don’t do this, the exfoliating particles are way to rough, and it’s hard to distribute the scrub evenly onto the skin. It smells fresh and nice of lemon, and the skin feels soft and smooth after using it. It does feel a bit too rough to be used twice a day as a cleanser though, I see it more like a complementing exfoliating product.

Rating: 4/5 (as an exfoliating product, not as a cleanser)

After the cleanser, you follow up with the serum Pure Facial Moisture – Balancing. The serum is a light oil that is supposed to help fighting bacteria, calm irritated skin and balance the sebum production. It contains lavender and chamomile extracts that is said to have a calming effect on oily and sensitive skin. I find this serum way too heavy for be used on my skin on a daily basis, and I stopped using it regularly after only a few days, but the days my skin is really dry, it gives a great moisture boost, and I like to use it at night.

Rating: 3/5

Then it’s time for the toner Concentrated balancing toner, that comes in a handy spray bottle. It contains vitamin C, antioxidants, white willow bark extrac that has anti-inflammatory effects and concentrated aloe vera that calms the skin. This toner is really pleasant to spray onto the skin, it smells nice and fresh and it feels like it calms the skin a bit.

Rating: 3/5

To finish off, the lotion Balancing day lotion is applied. Sukí describes it as a light and calming moisturizer especially formulated for acne prominent skin, that boosts the collagen elasticity and the cell renewal, calms irritation and sensitive skin, fights free radicals and minimizes red skin and inflammation. I can’t use this lotion in the morning, because the smell reminds me of tequila and makes me nauseous. Combined with the serum, it gives proper moisture, but on it’s own it’s a bit weak and I need about 4-5 pumps from the bottle for my entire face which makes it last a short period of time.

Rating: 2/5

Overall, I find this kit a bit shattered, an exfoliating cleanser is nice but nothing you use twice a day, so I would like to have seen a regular cleanser in this kit as well. My skin has felt calm, but also a bit more oily than usual when I’ve used these products, especially when I’ve been using the serum. The products I would buy again from this kit are Exfoliate foaming cleanser and Concentrated balancing toner.

Price: 340-350 SEK
Rating: 3/5

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
||||| Like It 0 Gilla! |||||

5 comments to Recension: Sukí Complete care for calm skin

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>